Bydgoszcz na starej fotografii

  1. M.Czajkowski, E.Szymborska. Bydgoszcz 1346-1996. Wydawnictwo Tekst. Bydgoszcz 1997.
  2. Bydgoszcz, miasto w Europie. Pomorska Oficyna Wydawniczo - Reklamowa s.c. Bydgoszcz 2004
  3. M. Biskup. Historia Bydgoszczy, Tom I. Warszawa-Poznań 1991
  4. Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze. Wydawnictwo morskie. Gdynia 1959.

<< Powrót do strony głównej